Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г.

14 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г., която ще бъде публикувана на интернет страницата на ВСС.

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за седемте месеца на 2017 г. е 54,15 % при среден процент на изпълнение 58,3 %.

Общо постъпилите приходи във ВСС са 250,034 млн. лв., (от които 72,04 % - субсидия от МФ, от съдилищата 25,41 % и от НАП 2,36 %). Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 67,682 млн. лв., като бележат ръст от 6,31 % в сравнение със същия период на 2016 г.

Приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата са в размер на 5,096 млн. лв. и представляват 7,53 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г. са в размер на 322,236 млн. лв., което представлява 55,59 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 58,3%. Разходите са увеличени с 6,8 % в сравнение с м. юли 2016 г.

Капиталовите разходи възлизат на 2,742 млн. лв. или 0,85 % от общите разходи. Изпълнението за капиталови разходи 11,47 %, се дължи на изместване на голяма част от тях, в последното тримесечие на годината, поради технологични процедурни фактори.

По органи на съдебната власт изпълнението е съответно: ВАС – 8,032 млн. лв., които представляват 55,53 % изпълнение на плана на общите разходи; ВКС – 9,345 млн. лв., които представляват 56,85 % изпълнение на плана на общите разходи; Прокуратура – 121,482 млн. лв., които представляват 54,81 % изпълнение на плана на общите разходи; ВСС – 10,370 млн. лв., или 42,84 % изпълнение на плана на общите разходи. Изпълнението на бюджета е толкова ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени  първоначално в бюджета на ВСС.

Изпълнението от НИП е 2,167 млн. лв., или 59,83 % изпълнение на плана на общите разходи и от ИВСС – 3,094 млн. лв.  или 50,13 % изпълнение на плана на общите разходи и на Съдилища – 167,745  млн. лв.  или 58,84 % изпълнение на плана на общите разходи.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд