Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на директора на дирекция „Вътрешен одит“ да предприеме действия за обявяване на конкурс за длъжността „главен вътрешен одитор“ във ВСС

14 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на директора на дирекция „Вътрешен одит“ да предприеме действия за обявяване на конкурс за назначаване на 1 щ. бр. за длъжността „главен вътрешен одитор“ във ВСС. За следващото заседание на Пленума на ВСС се отложи обсъждането на предложението на членовете на Съвета Светла Петкова и Галя Георгиева за назначаване на одитор до провеждане на конкурс. На предстоящото заседание ще бъдат разгледани всички постъпили молби за длъжността „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд