Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи представителите си за участие в срещите с представители на ЕК в рамките на експертната мисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка в периода 26-28 септември 2017 г.

14 септември 2017 година

Пленумът на ВСС одобри обобщената информация за изпълнението на мерките по Плана за действие за 2017 г. към 10.09.2017 г., която ще бъде изпратена на Министерство на правосъдието и определи за участие в срещите с представителите на Европейската комисия в рамките на експертната мисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка за периода 26-28 септември 2017 г. членовете на ВСС Румен Боев, Незабравка Стоева, Камен Иванов, Елка Атанасова, Калин Калпакчиев и Галя Георгиева.

Теми на срещите ще бъдат напредъка в изпълнението на препоръките от доклада на МСО от януари 2017;, актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, съдебната карта; интегритета на съдебната власт и функционирането на ИВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд