Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проект на програми за текущо обучение на магистрати и съдебни служители в Национален институт на правосъдието

14 септември 2017 година

Пленумът на ВСС съгласува по реда на чл. 257, ал. 1 от ЗСВ проект на програми за текущо обучение на магистрати и съдебни служители в Национален институт на правосъдието.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд