Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за запознаване предоставения Доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка

14 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за запознаване предоставения Доклад на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за изпълнение на препоръките към България от Четвъртия кръг на оценка (превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите), както и доклада от Димитър Узунов – представляващ ВСС от участието му в дискусията за обсъждане на Доклада, проведена на 22.06.2017 г., в гр. Страсбург, Франция. Докладът от представляващия ВСС ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел „Международна дейност/Доклади, анализи и решения/Доклади от международни срещи“.

Докладът за България  е приет на 22.06.2017 г. и съдържа анализ и заключения относно предприетите от българските власти действия за изпълнение на препоръките от Доклада за оценка от Четвъртия кръг от 27 март 2015 г. Според доклада българските власт са изпълнили задоволително дванадесет от деветнадесетте препоръки от доклада за оценка, като останалите са частично изпълнени. Констатациите показват, че в рамките на Четвъртия кръг на оценка България е сред държавите, които предприемат най-адекватни мерки за изпълнение на препоръките на GRECO.

Докладът ще бъде публикуван на интернет страниците на Съвета на Европа и Министерство на правосъдието, а заключенията в него могат да бъдат взети предвид при защитата на българската позиция в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд