Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обедини две дисциплинарни дела срещу Иванка Болгурова – съдия в Софийски районен съд

19 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обедини производствата по дисциплинарно дело № 25/2017 г. и по дисциплинарно дело № 33/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Иванка Петрова Болгурова – съдия в Софийски районен съд, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 25/2017 г.

Дисциплинарно дело № 33/2017 г. по описа на ВСС е образуван с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/25.07.2017 г., по предложение на Инспектората към ВСС. Другото дисциплинарно дело № 25/2017 г. е образувано с решение на Колегията по протокол № 29/18.07.2017 г., на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ по предложение на председателя на Софийски градски съд. Двете производства са висящи и са образувани въз основа на данните от Акт за извършена проверка в СРС, изготвен съгласно заповед на главния инспектор при ИВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд