Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решения във връзка със съдебните сгради на Административен съд – Габрово и Районен съд - Карлово

21 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост между община Габрово и ВСС, за нуждите на Административен съд гр. Габрово.

Пленумът съгласува представения проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот-публична държавна собственост на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Районен съд – Карлово.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд