Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи контактни точки за координация с институциите от органите на съдебната власт, където ще бъдат изградени средства за видеоконферентни връзки в петте апелативни райони

21 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи пет контактни точки за координация с институциите от органите на съдебната власт, където ще бъдат изградени средства за видеоконферентни връзки в петте апелативни райони по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, по който ВСС е партньор на Министерство на правосъдието.

За контактни точки са определени:

  • От Апелативен район – София – г-жа Ирина Младенова Ваташка, системен администратор в Апелативен съд – София;
  • От Апелативен район – Пловдив – г-н Росен Евтимов, системен администратор в Апелативен съд – Пловдив;
  • От Апелативен район – Бургас – г-н Павел Добрев Фурнаджиев, системен администратор в Апелативен съд – Бургас;
  • От Апелативен район – Велико Търнов – г-н Светослав Сергеев Данчев, системен администратор в Апелативен съд – Велико Търново;
  • От Апелативен район – Варна – г-жа Стела Стилиянова, системен администратор в Апелативна прокуратура.

Петте „контактни точки“ – ИТ специалисти от района са предложени от административните ръководители по апелативни райони. В изпълнение на проекта в 20 съдилища ще се оборудват и пуснат в експлоатация зали за видеоконференция.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд