Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение три Акта на Гражданския съвет

21 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение три Акта на Гражданския съвет, както следва:

- Акт № 87 относно предложение за промяна в правилата за работа в органите на съдебната власт, представено със Становище на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт;

- Акт № 88 относно Анализ и обобщение на становища  и позиции на ВСС по актове на Гражданския съвет, представен от съпредседателя на ГС към ВСС от страна на ВСС;

 -Акт № 89 относно преизбиране на г-жа Мария Карагьозова за съпредеседател на Гражданския съвет към ВСС от страна на НПО.

Пленумът на ВСС изказа благодарност към членовете на Гражданския съвет за съвместната работа.

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази благодарност на състава на Гражданския съвет към ВСС за ползотворното сътрудничество и подкрепа.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд