Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет не взе решение във връзка с оптимизиране на реда за извършване на проверките по чл. 175д от ЗСВ

21 септември 2017 година

Пленумът на ВСС след проведено обсъждане и при резултат: 9 гласа „за“ и 9 гласа „против“ не взе решение по внесената от Съдийската колегия точка за разглеждане предложението от Калин Калпакчиев – член на Съдийската колегия във връзка с оптимизиране на реда за извършване на проверките по чл. 175д ЗСВ.

Пленумът на ВСС обсъди възможността в хода на извършваните от ИВСС проверки на декларациите за имущество и конфликта на интереси, преди да бъдат внасяни искания по реда на чл. 65 ЗКИ, да се поканят съответните съдии, прокурори и следователи да дадат съгласие за разкриване на банковата тайна. Правните съображения по темата изложи в становището си главния инспектор на  ИВСС Теодора Точкова.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд