Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра председател на Административен съд – Кюстендил

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС не избра административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил. Кандидатът Даниела Любомирова Петрова - заместник на административния ръководител на Административен съд – Кюстендил, получи 3 гласа „за“. Другият кандидат Иван Христов Демиревски - съдия в Административен съд – Кюстендил, събра 7 гласа „за“. За провеждане на избор е необходима минимална подкрепа от 8 членове на Колегията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд