Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание – намаляване с 10% на основното трудово възнаграждение за 7 месеца на съдия Елена Стойчева–Андреева

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Елена Николаева Стойчева–Андреева, съдия в Окръжен съд – Варна, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт – намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 на сто за срок от 7 месеца. То е наложено за допуснати от нея нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ: системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони в периода от 04.10.2016 г. до 16.05.2017 г., при постановяване на съдебните актове по 7 въззивни граждански и частни граждански дела, обявени за решаване през 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд