Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи наказание на съдия Йоана Генжова

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи наказание на Йоана Милчева Генжова – съдия в Софийския районен съд, като прие, че тя не е извършила дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.

Предложение за това е направено единодушно от дисциплинарния състав по дисциплинарното дело № 32/2017 г. срещу съдия Генжова. Съобразявайки разпоредбата на чл. 309 от ЗСВ и след обсъждане на събраните доказателства, дисциплинарният състав е намерил, че съдия Генжова е била в обективна невъзможност да изпълни в срок служебните си задължения по изготвяне на съдебните актове в предвидените срокове, предвид нейната свръхнатовареност в сравнение с съдиите в другите районни съдилища, както и в сравнение с останалите съдии, работещи в гражданското отделение на Софийския районен съд. Дисциплинарният състав приема, че визираните срокове за забава не представляват нарушения ангажиращи дисциплинарната ѝ отговорност с оглед на обема и качеството на свършената от съдия Генжова работа. Посочва се, че тя е изготвила съдебните актове до приключване на проверката на Инспектората към ВСС, по чието предложение е образувано дисциплинарното дело срещу нея.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд