Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Катя Младенова – съдия в Районен съд – Лом

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за съдебната власт, поощри Катя Цветанова Младенова – съдия в Районен съд – Лом, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Предложение за това е направено от Милена Бранкова – председател на Окръжен съд – Монтана, която се мотивира с високия професионализъм, проявяван от съдия Младенова през 25-годишната ѝ работа в съдебната система, активното ѝ участие в комиси и работни групи по организацията на дейността на съда, образцово изпълнение на служебните задължения и проява на високи нравствени качества.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (поради пенсиониране) освободи Катя Младенова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом, считано от датата на вземане на решение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд