Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Калоян Топалов като председател и като съдия, и Биляна Балинова като заместник-председател и съдия в Софийския градски съд

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Калоян Христов Топалов от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Софийския градски съд, както и от длъжността „съдия“, считано от 02.10.2017 г.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ Биляна Владимирова Балинова от заеманата длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-председател“ на Софийския градски съд, както и от длъжност „съдия“, считано от 02.10.2017 г.

Двете решения са взети във връзка с молби от Калоян Топалов и Биляна Балинова, основани на чл. 175, ал. 2 от Закона за съдебната власт във  връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд