Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие информация за проверка на ИВСС в СРС и СГС

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на свое решение по протокол № 27/06.12.2016 г., т. 1. С него е възложено на ИВСС да извърши проверка за всички незавършени наказателни дела от общ характер (НОХД), водени в Софийския градски съд и Софийския районен съд, по внесени от Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура обвинителни актове към 07.10.2016 г., и относно НОХД, образувани и свършени в Софийския градски съд, по които е налице забавяне при изготвяне на мотивите за срок от две години, , както и да извърши проверка на продължителността на досъдебните производства по цитирани в справка на Прокуратурата на Република България дела.

Главният инспектор на ИВСС Теодора Точкова съобщи, че Актовете, изготвени от ИВСС въз основа на проверката, не са предоставени на ВСС, тъй като не са приключени. Причина за това е, че те не са връчени на всички проверявани съдии и прокурори. Забавянето е във връзка с преместване на магистрати в други органи на съдебната власт.

Същевременно по Актовете са получени жалби.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд