Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия прие Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2017 г.

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, окръжните, военните, административните, специализираните и районните съдилища за първо полугодие на 2017 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт. Данните в тях показват, че съдилищата в страната са разгледали 423 668 броя дела, което с 12,68% повече спрямо същия период на 2015 г. и с 8,41%  повече спрямо тези за 2016 г. Свършените за полугодието са 307 454 броя дела и бележат ръст от 12,86% спрямо решените през първите 6 месеца на 2015 г., и 8,85% спрямо 2016 г. В тримесечен срок са решени 264 474 броя дела.

Съгласно решението на Съдийската колегия статистическите таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2017 г. се публикува на интернет сайта на ВСС, в раздел „Съдебна статистика“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд