Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура за преназначаване на магистрати

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от нисконатоварени районни съдилища в Софийския районен съд – гражданско отделение.

Процедурата е за преназначаване на магистрати от:

  • Районен съд – Ботевград – 1 длъжност;
  • Районен съд – Варна – 2 длъжности;
  • Районен съд – Видин – 1 длъжност;
  • Районен съд – Гоце Делчев – 1 длъжност;
  • Районен съд – Шумен – 1 длъжност.

Колегията предлага на Пленума на ВСС на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ да съкрати  на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ 1 щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград, 2 щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Варна, 1 щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Видин, 1 щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Гоце Делчев и 1 щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Шумен.

Колегията предлага на Пленума на ВСС на същите основания да разкрие 6 щатни длъжности „съдия“ в Софийския районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Предложението ще бъде внесено в заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 28.09.2017 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд