Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи четирима магистрати в административни съдилища

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с откритите с решения на Колегията по протокол № 30/19.07.2017 г. и протокол № 33/01.08.2017 г. процедури в административните съдилища, преназначи:

  •  Пенка Колева Костова – съдия в Административен съд – Кърджали, на длъжност „ съдия“ в Административен съд – Хасково;
  •  Жанета Ангелова Малинова – съдия в Административен съд – Враца, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град;
  • Марияна Милкова Лазарова-Кабакчиева – съдия в Административен съд – Велико Търново, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област;
  • Дарина Стойкова Матеева-Базитова – съдия в Административен съд – Стара Загора, на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив.

Те са назначени, считано от датата на встъпване в длъжност, при изготвени съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд