Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага оптимизиране на щатната численост на административните съдилища

26 септември 2017 година

По предложение на Комисията по атестирането и конкурсите Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ да съкрати по 1 длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, Административен съд – Русе и Административен съд – Добрич. Предлага се на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ Пленумът на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ три щатни длъжности „съдия“ в Административен съд – София-град. Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 28.09.2017 г. за разглеждане и произнасяне. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд