Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение отчет на Комисията по атестирането и конкурсите

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение отчет на Комисията по атестирането и конкурсите. В него е представена дейността на Комисията като нов, постоянно действащ колективен орган, създаден въз основа на промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, в сила от 09.08.2016 г. Посочва се, че целта и задачата на законовата промяна е да се постигне укрепване на административния капацитет на Съдийската колегия на ВСС, като в състава на помощния орган се включат магистрати, избирани от Пленумите на върховните съдилища. Промяната съдейства за привличане на изявени професионалисти и за преодоляване на бюрократизирането на кадровия орган.

В отчета се обръща внимание на приетите от Комисията Вътрешни правила за организацията на дейността ѝ, създадената от нея работна група за изработване на подзаконови нормативни актове и предложения за законодателни промени. Представя се дейността на Комисията в периода 20.09.2016 – 20.09.2017 г., когато са проведени 52 заседания. Анализира се свършеното от КАК-СК по кадровата дейност и атестирането на магистрати. Акцент в доклада са осъществената подзаконова нормотворческа дейност, направените предложения за законодателни изменения и други принципни решения на Комисията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд