Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага разкриване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Разград

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт предлага на Пленума на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Разград, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

В щатното разписание на съда липсва свободна длъжност „съдия“, на която да остане изпълняващият досега функциите „административен ръководител - председател“. С решение по протокол № 36/20.09.2017 г. Съдийската колегия на ВСС назначи съдия от Окръжен съд – Разград, за председател на Административен съд – Разград, след което е подадена молба за възстановяване от изпълняващия функциите „административен ръководител – председател“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд