Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Галя Костова – съдия във Върховния административен съд

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 1 във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Галя Славейкова Костова – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Георги Колев – председател на Върховния административен съд. Той се мотивира с изградения от нея висок авторитет в юридическата общност и в обществения живот, богат професионален опит и безупречно изпълнение на служебните задължения, при придържане и налагане на висок етичен стандарт. Постановените от нея актове „са се превърнали в своеобразен еталон за обективност, качество и прецизност“, се посочва в предложението.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (поради пенсиониране) Колегията освободи Галя Костова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, считано от 02.10.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд