Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Мария Ницова от длъжност „съдия“ в Административен съд – Монтана

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 7, изречение 1 от Закона за съдебната власт освободи Мария Николаева Ницова, съдия в Административен съд – Монтана, от заеманата длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Монтана, считано от датата на вземане на решението. То е взето във връзка с подадена от нея молба.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд