Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Соня Камарашка за заместник-председател на Административен съд – Монтана

26 септември 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник-председатели в органите на съдебната власт, назначи Соня Димитрова Камарашка – административен ръководител – председател на Районен съд – Лом, на длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Монтана.

Предложение за това е направено от Огнян Евгениев - административен ръководител – председател на Административен съд – Монтана.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд