Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно с 10 гласа „за“ Радослав Димов Димов за административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура

27.09.2017г.

Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно с 10 гласа „за“ Радослав Димов Димов за административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура.

Прокурор Димов има над 16 години юридически стаж изцяло в Софийска районна прокуратура. От 2008 г. е „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“. Прокурор Димов е бил и.ф. районен прокурор на СРП в периода 06.03.2014 г. – 27.05.2014 г. и от 26.07.2017 г. до настоящия момент.

Като кандидат Димов набелязва след бърз анализ, ускоряване на всички досъдебни производства, по които има съгласувано обвинение и приоритетното им приключване. Подобряване на взаимодействието със Софийска градска прокуратура и с Апелативна прокуратура – София. Намаляване на високия процент върнати дела и оправдателни съдебни актове; повишаване квалификацията на прокурорите и въвеждане на регистър за участието им в обучения, провеждане на периодични работни срещи за обсъждане на практиката по идентични казуси и набелязване на стратегии за срочно и качествено разследване.

Според кандидатът натовареността на прокурорите в различните отдели следва да бъде изравнена, като при необходимост ще бъде създаден отдел за разследване на престъпления, извършени от непълнолетни и  подобряване срочността на разследване, активна медийна политика и недопускане на делата, осигуряване на яснота, предвидимост, мотивираност и последователност в действията на административния ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд