Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС за втори път отложи произнасянето с решение по дисциплинарно дело № 21/2016 г. срещу Росен Каменов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив

27.09.2017г.
Прокурорската колегия на ВСС за втори път отложи произнасянето с решение по дисциплинарно дело № 21/2016 г. срещу Росен Каменов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив

Прокурорската колегия на ВСС за втори път отложи произнасянето с решение по дисциплинарно дело № 21/2016 г. срещу Росен Каменов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив. Прокурор Каменов е уведомен за днешното заседание на Прокурорската колегия, поради нередовно призоваване на дисциплинарно привлечения прокурор.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд