Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия спря дисциплинарно дело № 11/2017 г. по описа на Прокурорската колегия на ВСС срещу Чавдар Чавдаров – заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Кърджали и го отстрани от заеманата длъжност за срок от три месеца

27 септември 2017 година

Прокурорската колегия спря дисциплинарно дело № 11/2017 г. по описа на Прокурорската колегия на ВСС срещу Чавдар Чавдаров – заместник районен прокурор на Районна прокуратура - Кърджали и го отстрани от заеманата длъжност за срок от три месеца

Прокурорската колегия отстрани от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кърджали“ за срок от три месеца Чавдар Иванов Чавдаров.

Прокурорската колегия на ВСС спря образуваното дисциплинарно производство по дисциплинарно дело №11 по описа за 2017 г. на Прокурорската колегия на ВСС водено срещу Чавдар Иванов Чавдаров – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кърджали, на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК, поради наличие на образувано досъдебно производство срещу него за престъпление по чл. 215, ал. 1 от НК по описа на Специализирано звено „Антикорупция“ при СГП. Прокурор Чавдаров е отстранен от заеманата длъжност заместник районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кърджали“ за срок от три месеца Чавдар Иванов Чавдаров.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд