Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши трима в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив и Окръжна прокуратура – Бургас, атестира 11 прокурори и повиши на място в по-горен ранг един прокурор

27.09.2017 година

Прокурорската колегия на ВСС повиши, на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, 3-ма магистрати в длъжност „прокурор“ в окръжни прокуратури, считано от датата на встъпване в длъжност, както следва:

- Петър Сирмов Петров – военен следовател във Военноокръжна прокуратура – Пловдив в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Пловдив;

- Йорданка Рангелова Тилова – Вълчева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Пловдив;

- Иван Георгиев Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Бургас в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас.

Поради липса на освободена длъжност, Прокурорската колегия остави без уважение молбата на Наталия Недкова Станчева за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.

Прокурорската колегия проведе предварително атестиране на осем прокурори, периодично атестиране на 3 прокурори и повиши на място в по-горен ранг друг.

Прокурорската колегия преназначи, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ Петя Пенчева Василева – следовател в следствения отдел при Софийска градска прокуратура, на длъжност „следовател“ в следствения отдел при Специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд