Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри възлагане на услуга във връзка с преустройството на Съдебната палата в София

28 септември 2017 година

Пленумът на ВСС одобри възлагането на услуга с предмет „Изработване и актуализация на заснемане и инвестиционен проект за обект „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV етаж на Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2“ на стойност 36 400 лв. без ДДС, чрез покана до определени лица по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да сключи договор с „ЕКСА Арт“ ЕООД, в качеството му на автор на проекта, по който са извършвани ремонтните дейности на обекта.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд