Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да сключи договор за безвъзмездно управление на общински имот в Генерал Тошево

28 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да сключи договор с Община Генерал Тошево за учредяване на безвъзмездно управление върху недвижим имот – частна общинска собственост, в гр. Генерал Тошево, за нуждите на Районната прокуратура и на Териториалния следствен отдел.

Имотът е бил предоставен за безвъзмездно ползване за срок от 10 години с договор, сключен между Община Генерал Тошево и Районна прокуратура – Генерал Тошево. Срокът на контракта е изтекъл и следва да бъде подновен.

Съгласно чл. 387 от Закона за съдебната власт е необходимо представляващият ВСС да бъде упълномощен да сключи договор за учредяване на безвъзмездно управление върху посочения недвижим имот – частна общинска собственост, за нуждите на Районна прокуратура – Генерал Тошево и Териториалния следствен отдел.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд