Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри шест щатни длъжности „съдия“ в Софийски районен съд, три щатни длъжности „съдия“ в Административен съд – София-град и една в Административен съд - Разград

28 септември 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал.2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ по една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград, Районен съд – Видин, Районен съд – Гоце Делчев, Районен съд Шумен и две щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Варна, като съответно разкри шест щатни длъжности в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Пленумът на ВСС съкрати, на основание чл. 30, ал.2, т. 8 във вр. с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ по една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, Административен съд – Русе и Административен съд – Добрич, като съответно разкри три щатни длъжности „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ бе разкрита една длъжност „съдия“ в Административен съд – Разград, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд