Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, инициирана от Висшия съдебен съвет, е сред четирите номинации за наградата „Кристални везни на правосъдието“ през 2017 г.

29 септември 2017 година

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, инициирана от Висшия съдебен съвет, е сред четирите номинации за наградата „Кристални везни на правосъдието“ през 2017 г.

Проектното предложение на ВСС е избрано между 37 предложения на 18 държави и две международни организации. Председател на шестчленното жури е Джакомо Оберто - съдия в Първоинстанционен съд – Торино, Италия, и президент на Центъра за управление на времето в съдебната система SATURN на CEPEJ.

Носителят на наградата „Кристални везни на правосъдието“ ще бъде определен между кандидатурите на България, Азербайджан, Италия и Норвегия, след тайно гласуване на журито. Наградата ще бъде връчена на специална церемония на 27.10.2017 г. в гр. Единбург, Шотландия, като останалите три номинации също ще бъдат отличени.

„Кристални везни на правосъдието“ е европейска награда за иновативни практики, допринасящи за ефективността и качеството на правосъдието.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда съвместно от ВСС и Министерство на образованието и се реализира с доброволното и безвъзмездно участие на съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от окръжни, районни и административни съдилища, окръжни и районни прокуратури в цялата страна. Програмата е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт, към спазване на законите и с нея се реализира един от елементите на гражданското образование.

Образователната програма стартира като пилотна през есента на 2014 г., а през 2016 г. с Министерство на образованието и науката бе подписано петгодишно споразумение с цел постигане на приемственост и устойчивост в реализирането ѝ.

През учебната 2016/2017 година по данни на МОН в Образователната програма са обхванати 11 622-ма ученици от 84 населени места. В нея участват 150 органи на съдебната власт в партньорство със 142 училища. Лектори са били над 460 магистрати и съдебни служители.

Ангажирането на органите на съдебната власт и прякото им участие в повишаване правната култура на младите хора е сред основните мерки, заложени в Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020. В конкретните дейности, които са съобразени с областите независимост, отчетност, прозрачност, диалогичност и ефективност на ОСВ, реформа и ефикасност на съдебната система, е посочено „Утвърждаване и разширяване обхвата на модела на Пилотната образователна програма на ВСС „Отворени съдилища и прокуратури“ сред ученици, с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд