Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие справка за спрените и висящи дисциплинарни дела към 25.09.2017 г.

2 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие справка за спрените и висящи дисциплинарни дела към 25.09.2017 г. В нея са описани 6 спрени дисциплинарни дела срещу 5-ма съдии и 1 прокурор. Справката показва наличие на 32 висящи към дисциплинарни производства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд