Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Румяна Андреева-Атанасова на длъжност „заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив

2 октомври 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт назначи Румяна Иванова Андреева-Атанасова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд