Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на данните, събрани чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите

2 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на данните, събрани чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС), съгласно § 11 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, ведно с направените в него изводи и препоръки. Той е изготвен от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС.

С решение на Съдийската колегия Анализът ще бъде предложен на Съдийската колегия от осмия състав на ВСС, която да обсъди изпълнението на дадените в него препоръки. Документът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.

Анализът обхваща действието на Правилата, от влизането им в сила на 01.04.2016 г. до месец септември 2017 г. Той показва успешното използване на Системата за изчисляване на натовареността на съдиите и може да бъде ценен инструмент за вземане на управленски решения, посочи председателят на Комисията. Въз основа на данните са направени предложения за технически корекции в СИНС, в инструкциите към съдилищата за оперативен контрол на системата и адекватното регистриране на делата, както и за промени в Правилата и коефициентите за натовареност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд