Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС върна Ива Ковалкова–Стоева на длъжност „съдия“ в Административен съд – Разград

2 октомври 2017 година

Съдийската колегия на ВСС върна, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с параграф 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Ива Станчева Ковалкова–Стоева – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Разград, на длъжност „съдия“ в Административен съд - Разград, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител на Административен съд – Разград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд