Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отличи Светла Петкова – член на Колегията, с личен почетен знак „първа степен – златен“

2 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет награди Светла Димитрова Петкова – член на Колегията, с отличие личен почетен знак „първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Георги Колев – председател на Върховния административен съд, и петима членове на Съдийската колегия на ВСС. Те се мотивират, че с цялостната си дейност като юрист, прокурор, съдия и член на ВСС, тя е допринесла със своя професионализъм за издигане на авторитета на съдебната власт. Посочва се дългогодишната ѝ професионална кариера – 40 години юридически стаж, като прокурор в Главната прокуратура на Република България, като съдия във Върховния съд на Република Българи, като съдия във Върховния административен съд и председател на отделение там. Била е преподавател по административно право в СУ „Св. Климент Охридски“ и лектор в НИП и в института за обучение на адвокат „Кръстю Цончев“. Носител е на златна значка на Върховен административен съд. Номинирана е с диплома и почетен знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Член е на Висшия съдебен съвет с мандат 2012 – 2017 г.

Г-жа Петкова благодари за отличието, като изрази задоволство, че е работила в този състав на Висшия съдебен съвет, предвид свършеното от него. „Цялостното впечатлени е, че сме един работещ Съвет, свършихме много неща и ще предадем мандата с добре приключени задачи“, каза тя.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд