Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия предлага на Пленума на ВСС да разкрие една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, в Специализиран наказателен съд и в Районен съд – Сандански във връзка с постъпили молби от членове на ВСС за възстановяване на длъж

2 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт на Пленума на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ по една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, Специализиран наказателен съд и Районен съд – Сандански, считано от датата на вземане на решението.

Предложенията ще бъдат внесени за разглеждане в заседанието на Пленума на ВСС на 03.10.2017 г. Те са във връзка с депозирани молби до Съдийската колегия за възстановяване на длъжността „съдия“, считано от 03.10.2017 г., от настоящи членове на ВСС, поради изтичане на мандата им, както следва:

- Молба от Милка Итова за възстановяване на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област;

- Молба от Даниела Костова за възстановяване на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд;

- Молба от Каролина Неделчева за възстановяване на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област;

- Молба от Димитър Узунов за възстановяване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Сандански.

Трите молби касаят възстановяване на равна по степен длъжност на заеманите от тях длъжности преди избора им за членове на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд