Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членовете на осмия състав на ВСС встъпиха в длъжност

3 октомври 2017 година

Членовете на осмия състав на ВСС встъпиха в длъжност на официална церемония днес. Гости на събитието бяха заместник-председателят на 44-то Народното събрание Явор Нотев, Даниел Кирилов – председател на Комисията по правни въпроси в Народното събрание, народни представители, Емилия Друмева – секретар по правни въпроси на Президента на Република България, членовете на седмия състав на Висшия съдебен съвет, представители на съдебната власт, над 30 представители на дипломатическия корпус, Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет и журналисти.

Министърът на правосъдието Цецка Цачева откри церемонията и приветства новоизбраните членове на ВСС. Тя изтъкна ролята на Съвета за стабилността, независимостта и ефективността на съдебната власт и подчерта, че реформата е и трябва да бъде последица на обединените усилия на представителите на всички институции. „Решенията, които новият ВСС трябва да вземе, са свързани не само с изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Пътната карта към нея, очакванията на хората са за повече почтеност, справедливост, безпристрастност, и тези очаквания следва да бъдат оправдани от Вас“, обърна се към тях г-жа Цачева. Тя открои като тяхна най-важна задача връщането на доверието на българските граждани в правораздаването и благодари на членовете на предходния състав на ВСС, като им пожела да продължат да подпомагат общите усилия за установяване на правовия ред и закона в Република България. На новия Съвет министърът пожела да преодоляват трудностите с лекота и да не забравя, че една от най-важните задачи на всеки ВСС е да защитава независимостта на съдебната власт и да работи в интерес на обществото.

Г-жа Цачева прочете поздравителен адрес от Президента на Република България. Той се обръща към членовете на осмия състав на ВСС да бъдат „активни в търсенето на ефективни и безотказни механизми за усъвършенстване на системата на съдебната власт, защото с нейната дейност се измерва защитата на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата“.

Заместник-предедателят на Народното събрание Явор Нотев отбеляза необходимостта съдебната власт да отговори на сложните, животоопределящи и решаващи за съдбата на отделните граждани въпроси по начин, който правото повелява. Той пожела на членовете на ВСС да се ръководят от принципите на правото, да бъдат честни, почтени и да не допускат политическо, икономическо или друго влияние при вземане на решения. Заявена бе подкрепа от Народното събрание за разрешаване на споменатите проблеми.

Димитър Узунов – представляващ седмия състав на ВСС, поздрави новоизбраните си колеги, като пожела да реализират заявените от тях цели и задачи, и отговорностите, които изисква реформата на съдебната система. Той заяви, че ще бъде удовлетворение за отиващия си състав на Съвета, да бъдат завършени предприетите решителни промени в съдебната система и започнатите проекти за повишаване на ефективността и публичността ѝ.

В словата си всички отбелязаха силата на изключителна представителност и доверие, получени от членовете на осмия състав на ВСС чрез прекия им избор от общите събрания на магистратите, както и с даденото за първи път квалифицирано мнозинство от Народното събрание.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд