Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Осмият състав на Висшия съдебен съвет на първото си заседание определи за представляващ Боян Магдалинчев

3 октомври 2017 година

Днес, 3 октомври 2017 година, членовете на 8-мия състав на Висшия съдебен съвет проведоха първото си заседание. Работата на Пленума започна с водосвет отслужен от Негово Високо Преподобие архимандрит Василий, протосингел на Софийската епархия, който отправи пожелания с търпение, в мир, единомислие и просперитет членовете на ВСС да изпълняват своите задължения. При откриването на заседанието министърът на правосъдието Цецка Цачева изрази надежда новият състав на Съвета да оправдае отправените пожелания и да бъде търпелив в решаване на нетърпящите отлагане въпроси на съдебната власт.

Членовете на Съвета получиха актовете си за встъпване в длъжност, екземпляри от Закона за съдебната власт, екземпляри от изданието на Конституцията на Република България, разпространявано безплатно сред учениците в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, осъществявана съвместно с Министерство на образованието и науката, и значки на ВСС.

Членовете на ВСС определиха с 13 гласа „за“ Боян Магдалинчев за представляващ Висшия съдебен съвет. Другият номиниран кандидат Цветинка Пашкунова получи 9 гласа „за“, а трима от членове на Съвета гласуваха „против“ предложените номинации.

Боян Магдалинчев -  член на Съдийската колегия от парламентарната квота, бе номиниран от председателя на Върховния административен съд Георги Колев, който се позова на неговия професионален опит като съдия, заместник – председател на ВАС, член на предходен състав на ВСС, на организационните му умения и авторитет в професионалните среди.

Боян Магдалинчев е бил стажант съдия в Окръжен съд, гр. Благоевград
в периода 1979-1980 г., след което е юрисконсулт в Горско - стопански комбинат - Благоевград до 1982 г. В периода 1982 г. – 1983 г. е съдия в Районен съд - Разлог. От 1983 г. до 1997 г. е съдия в Районен съд - Гоце Делчев, като от 1993 г. е заместник - председател на съда. В периода 1999 - 2003 г. е член на Висш съдебен съвет.

Боян Магдалинчев е съдия във Върховния административен съд от 1997 г. Бил е председател на Четвърто отделение в периода 2004 - 2010 г., а от  2012 г. е  заместник - председател на Върховния административен съд и ръководител на втора колегия.

Да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ ВСС“ Пленумът определи Евгени Диков.

Членовете на ВСС единодушно определиха Работна група за изготвяне на проект на Правилник за организация на дейността на ВСС и неговата администрация в състав: Даниела Марчева, Атанаска Дишева, Светлана Бошнакова, Стефан Гроздев, Боряна Димитрова, Пламен Найденов и Цветинка Пашкунова. Проектът на Правилника трябва да бъде изготвен в срок до 30.10.2017 г.

Пленумът на ВСС определи за разпоредители по бюджета на съдебната власт с право на първи подпис представляващият ВСС Боян Магдалинчев  и членовете Евгени Диков и Гергана Мутафова. С право на втори подпис са служители на дирекция „ Бюджет и финанси “. Пленумът на ВСС упълномощи главният секретар на ВСС да подписва приходните и разходните касови документи в администрацията на ВСС.

С 23 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Пленумът на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт разкри, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ по една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – София-област, Специализиран наказателен съд и Районен съд – Сандански, считано от датата на вземане на решението.

В края на заседанието министърът на правосъдието обяви, че следващото заседание на Пленума на ВСС ще се проведе на 5 октомври 2017 година.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд