Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи реда за провеждане на своите заседания

4 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, че редовните ѝ заседания ще се провеждат във вторник от 9,30 часа.

Прието бе решение за упълномощаване на председателстващия Съдийската колегия, да упълномощи процесуалните представители от администрацията на ВСС с право да представляват Съдийската колегия на ВСС пред органите на съдебната и изпълнителната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд