Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага Красимир Шекерджиев като свой представител в Управителния съвет на Националния институт на правосъдието

4 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи на Пленума на ВСС Красимир Шекерджиев – член на Колегията, да бъде избран за неин представител в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието. Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 5 октомври 2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд