Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС конституира постоянна Комисия по атестирането и конкурсите

4 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет конституира постоянна Комисия по атестирането и конкурсите в състав от 17 члена. За участие в него са определени шестима от членовете на Съдийската колегия - Атанаска Дишева, Вероника Имова, Даниела Марчева, Олга Керелска, Красимир Шекерджиев и Драгомир Кояджиков.

В състава на Комисията влизат също двама магистрати, избрани на основание чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт във връзка с § 84 от ЗСВ, от Пленума на Върховния административен съд на заседание на 19.09.2017 г. – съдия Александър Еленков и съдия Виолета Главинова.

С решение на Пленума на Върховния касационен съд от 12.07.2017 г., съгласно чл. 37, ал. 5 от ЗСВ, са избрани за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС 9 съдии. Съгласно него в КАК ще участват Анелия Маркова – съдия в Софийския градски съд, Бонка Янкова – съдия в Окръжен съд – Търговище, Бонка Дечева-Бакалова – съдия във Върховния касационен съд, Вяра Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас, Деспина Георгиева – съдия в Окръжен съд – Варна, Иван Стойчев – съдия в Софийския апелативен съд, Иванка Шкодрова – съдия в Окръжен съд – Перник, Любка Андонова – съдия във Върховния касационен съд и Мариана Костова – съдия във Върховния касационен съд.

Мандатът на избраните от съдилищата членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС е едногодишен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд