Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Росица Темелкова за изпълняващ функциите „административен ръководител-председател“ на Окръжен съд – Бургас

4 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, определи Росица Желязкова Темелкова – съдия в Окръжен съд – Бургас, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложение за това е направено от Деница Вълкова - административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас.

Съдия Темелкова има подкрепата на общото събрание на Окръжен съд – Бургас като изключителен професионалист, дългогодишен и етичен магистрат.

Тя е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“, във връзка с встъпването на досегашния председател на съда Боряна Димитрова като член на Съдийската колегия на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд