Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Даниела Врачева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд

10 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 12 гласа „против“ отхвърли предложението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 5/2017 г. за налагане на Даниела Бориславова Врачева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт – намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 месеца.

Решението е гласувано при отвод на Лозан Панов като вносител на предложението за образуване на дисциплинарното дело, и на Драгомир Кояджиков.

Дисциплинарно дело № 5/2017 г. срещу Даниела Врачева е образувано за нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд