Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Десислава Попколева за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Софийския градски съд

10 октомври 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа „за“ и  3 гласа „против“ определи Десислава Попколева за изпълняващ функциите на административен ръководител – председател на Софийския градски съд.

Кандидатурата е предложена от Общото събрание на Софийския градски съд.

Десислава Попколева има над 19 години юридически стаж като съдия. Била e изпълняващ длъжността „заместник-административен ръководител“ на Софийския районен съд, а към момента е заместник-председател на Софийския градски съд. Общото събрание на СГС посочва, че управленският ѝ опит в най-натоварения съд в страната ще допринесе за запазване на добрата организация на работа там. Аргумент за това е също доверието на колегите ѝ, както и нейния професионализъм и високи морални качества.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд