Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи Милена Даскалова от длъжност „заместник-районен прокурор“ при Районна прокуратура – Варна

11 октомври 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ наложи на Милена Боева Даскалова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Варна, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт – освобождаване от длъжност „заместник-районен прокурор“ при Районна прокуратура – Варна. То е наложено за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт, във връзка с т. 5.3 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати и по чл. 307, ал. 3, т. 4 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарно дело № 13/2017 г. срещу прокурор Даскалова е образувано по предложение на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Варна.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд