Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедура за избор на директор на Националната следствена служба

11 октомври 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт откри процедура за избор на директор на Националната следствена служба.

Тя е стартирана във връзка с предсрочното освобождаване на Евгени Диков като директор на НСлС, поради встъпването му в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“, считано от 03.10.2017 г.

Прокурорската колегия прие хронограма на процедурата за избор, която предвижда предложения да бъдат направени на следващите две заседанията на Колегията на 18.10.2017 г. и на 25.10.2017 г., а изслушването и изборът - на 06.12.2017 г. На заседанието на Колегията на 01.11.2017 г. изтича срокът за представяне на документите на кандидатите, номинирани на втората дата. Колегията ще се произнесе по допустимостта на кандидатите на 14.11.2017 г. До 30.11.2017 г. ще бъдат приемани въпроси и становища за номинираните. Постъпващите по процедурата документи се публикуват в тридневен срок на интернет сайта на ВСС.

Хронограмата е съобразена с приетите с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/27.09.2017 г.  Правилата за избор на директор на Националната следствена служба. Те предвиждат, че мотивирани кандидатурите могат да се правят от не по-малко от трима от членовете на Прокурорската колегия, както и от главния прокурор или от министъра на правосъдието. Представят се в две поредни заседания следващи решението за откриване на процедурата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд