Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в седем прокуратури

11 октомври 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители за следните органи на съдебната власт:

  • Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас, поради предсрочно освобождаване;
  • Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник, поради предсрочно освобождаване;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив – предсрочно освобождаване;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Нова Загора – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливница – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Тервел – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Царево – свободна длъжност.

Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Решението се публикува и на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд